Smaka på Bommersvik

Smaka på Bommersvik är vår egen tävling i matkunskap. Ni går en tipspromenad på Bommersviks parkområde. Runt slingan finns skåp uppsatta som innehåller frågor om mat kopplade till produkter att lukta, känna eller smaka på. Vi rättar svaren och utser vinnarna antingen före middagen eller i samband med desserten. Förutom äran att bli sällskapets matmästare utlovas fina priser!

Anpassa klädseln efter väderlek. Slingan går utefter parkvägar och är drygt en kilometer lång.
 
 Antal
Minst 8 personer och högst 40 personer
 
Tidpunkt
April - oktober

Tidsåtgång
Cirka 1,5 timme och prisutdelning på kvällen

Pris
300 kronor per person exklusive moms, dock högst 9 000 kronor exklusive moms

stammar