Hurl honey at Bommersvik!

På Bommersvik har vi två bikupor sedan 2011 och varje kupa ger i snitt 35 kg honung. Honungen serverar vi till frukosten och den finns även till försäljning i vår reception.

Vi erbjuder nu en aktivitet där grupper upp till 10 personer kan lära sig mer om honungens förträffligheter. Aktiviteten består av en teoretisk del där ni får veta mer om bin, biodling och olika användningsområden för honung. Den praktiska delen består av att ni får prova på att slunga honung som ni sedan får med er hem.
Ni har ingen direktkontakt med bina eftersom ramarna som slungas är urtagna ur lådorna av vår biodlare Anton. Ingen behöver alltså vara rädd för att få ett stick!

Deltagare
Tidsåtgång ca 1 timme. 
Deltagare: 6-10 personer.
Kostnad: 300 kr exkl. moms per person. Förkläden och handskar tillhandahålls av oss.

Tidpunkt
Med början i mitten av juni och sedan under augusti och september.