Miljö och säkerhet

Bommersvik gör allt vi kan för att värna vår gemensamma miljö och för att varje besökare ska kunna känna sig trygg. Både miljöarbetet och säkerhetsarbetet är ständigt pågående delar i vår verksamhet - för besökarnas skull och för allas vår skull.

Miljö

Bommersvik som konferensanläggning blev Svanenmärkt redan i april 2010 och sedan september 2012 år även restaurang och kök Svanenmärkta.

Miljömärkningen Svanen infördes 1989 av Nordiska ministerrådet och för att bli Svanenmärkt måste vi uppfylla vissa krav vad gäller till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering.

Säkerhet

Varje år genomför vi säkerhetsutbildningar inom brand, utrymning, hjärt- och lungräddning samt så kallad ABC-träning (andning, blödning, chock) med Bommersviks medarbetare. Här finns även en hjärtstartare som är tillgänglig dygnet runt för våra gäster.
Vår krisgrupp utbildas vartannat år i praktiskt krisarbete. Vi kontrollerar även vårt brandskydd varje år, vilket dokumenteras enligt gällande bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor.