Hållbarhet och säkerhet

Bommersvik gör allt vi kan för att värna vår gemensamma miljö och för att varje besökare ska kunna känna sig trygg. Både miljöarbetet och säkerhetsarbetet är ständigt pågående delar i vår verksamhet - för besökarnas skull och för allas vår skull.

Att vara Svanenmärkt är självklart för oss liksom att göra medvetna hållbara val. Här kan du läsa mer om vår matfilosofi där hållbarhet är en självklarhet. Du kan även ladda ner PDF dokumentet om vårt tänk kring mat.

Vår matfilosofi

Varje år genomför vi säkerhetsutbildningar inom brand, utrymning, hjärt- och lungräddning samt så kallad ABC-träning (andning, blödning, chock) med Bommersviks medarbetare. Här finns även en hjärtstartare som är tillgänglig dygnet runt för våra gäster. Vår krisgrupp utbildas vartannat år i praktiskt krisarbete. Vi kontrollerar även vårt brandskydd varje år, vilket dokumenteras enligt gällande bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor