The dining room

Route the party at Bommersvik! We are able to arrange both small and large parties - formal or cozy - you choose.Förlägg festen på Bommersvik! Vi har möjlighet att arrangera både små och stora fester – högtidligt eller gemytligt – du väljer.