Nature at Bommersvik

Följ årstidernas växlingar på nära håll och lär er vad som naturligt finns att äta runt omkring oss och hur vi med enkla medel och lite kunskap skulle klara oss utan moderna hjälpmedel.

Gör något oväntat nästa gång ni kommer på konferens till oss och boka in ett naturligt event!

Stenålderseld (genomförs året runt)

Hur kan man göra upp eld med hjälp av endast några träbitar och ett snöre? Hur gjorde stenåldersmänniskorna vid Yngern upp eld?
Vad behövs för att starta en eld utan moderna hjälpmedel? Hur kokar man upp vatten utan kastrull?

Vi lär er hur man gör upp eld med bågdrillsmetoden. Deltagarna delas upp i ett antal olika lag beroende på hur många ni är. De olika lagen får sedan i uppgift att starta en eld med bågdrillsmetoden, laga till en kopp tallbarrsté samt koka ägg, allt utan kastrull.

Utrustning: Oömma kläder och skor
Tidsåtgång: ca 1,5 till 2 timmar
Antal deltagare: 8 -16 personer
Pris per person: 300kr exkl. moms

Att spåra och att bli spårad (vintertid)

Under denna gruppövning får alla pröva på att spåra och bli spårade av varandra. Deltagarna delas upp i två lag och man spårar personerna från det andra laget, och vise versa. De som bli spårade försöker vara så diskreta det går i sina uppgifter för att det andra laget inte ska kunna se vad de har gjort. De som blir spårade får dels gruppövningar och dels individuella övningar att utföra. Uppgiften är att lista ut vem/vilka i det andra laget som har gjort vilka spår och sen att notera vad de tror att den spårade har gjort. Det lag som har flest rätt vinner.

Det här är en övning på att dels bli medveten om vad man lämnar för spår efter sig och dels på att kunna bli medveten om vad andra lämnar för spår efter sig. Efter övningen kommer vi diskutera hur detta kan användas i och relateras till deltagarnas jobbsituation och vardagsliv.

Utrustning: Varma och snötåliga kläder och skor
Tidsåtgång: ca 1,5 till 2 timmar.
Antal deltagare: 8-12 personer
Pris per person: 300kr exkl. moms

Smaka på naturen (vår till höst)

Deltagarna delas upp i olika lag, beroende på hur många ni är totalt. Deltagande lag har sedan en och en halv till två timmar på sig att samla ihop så många olika ätliga växter som möjligt och sedan laga en överlevnadssoppa på det, över öppen eld.

Ni kommer att få lära er ett tjugotal olika växter som är energirika och nyttiga i överlevnadssyfte och som växer runtom på Bommersviksområdet. Det lag som lyckas samla ihop flest växter och bli klar med sin soppa på kortast tid vinner.  

Utrustning: Oömma kläder och skor
Tidsåtgång: ca 1,5 till 2 timmar
Antal deltagare: 8-20 personer
Pris per person: 300kr exkl. moms

Överlevnadsfemkamp (året runt)

Deltagarna delas upp i lag. Lagen får sedan i uppgift att göra följande fem saker på så kort tid som möjligt:
1. Bygga ett överlevnadsskydd
2. Göra upp en eld
3. Samla in ett antal olika växter
4. Sätta upp en fälla
5. Koka växter och kött i en kastrull över elden tills det är färdigt att äta

Alla uppgifter har vissa krav för att betraktas som avklarade. Det lag som bli klara och godkända med alla uppgifterna snabbast vinner.

Utrustning: Oömma kläder och skor
Tidsåtgång: ca 1,5 till 2 timmar
Antal deltagare: 8-20 personer
Pris per person: 300kr exkl. moms