Hållbarhet och säkerhet

På Bommersvik gör vi vad vi kan för att värna vår gemensamma miljö. Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående och självklar del i vår verksamhet. 

Att vara Svanenmärkt är självklart för oss liksom att göra medvetna hållbara val.

En Svanenmärkt verksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. För att bli Svanenmärkt måste vi som verksamhet klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan. Bommersvik använder egen grundvattentäkt för den största delen av uppvärmningen och biopanna som komplement. 

Som Svanenmärkta arbetar vi aktivt med att minska avfallsmängderna och vattenförbrukningen. För att på det mest hållbara sätt ta hand om matavfallet har vi egen bokashi. Det innebär att matavfallet fermenteras och omvandlas till en extremt näringsrik jordförbättrare, utan att belasta miljön med koldioxidutsläpp då koldioxiden istället binds i jorden. Vi använder det sedan i våra egna odlingar. Genom att göra stora delar av den tidigare gräsmattan till ängsmark främjar vi den biologiska mångfalden och minskar vattenförbrukningen. Vi har även bikupor. 

En Svanenmärkt verksamhet arbetar också med att optimera användningen av kemiska produkter. De produkter som används är i hög grad miljömärkta. Restaurangen använder en hög andel ekologiska livsmedel och kaffet du dricker hos oss är självklart både krav- och fairtrademärkt. Bommersvik handlar utöver detta en stor del råvaror från lokala och småskaliga producenter och anpassar menyerna efter aktuell tillgång och säsong. Matlagningen sker helt från grunden.

Här kan du läsa mer om vår matfilosofi där hållbarhet och omtanke är en självklarhet. 

På Bommersvik är vi alla engagerade och arbetar hela tiden med att utveckla och hitta nya sätt att jobba ännu mer hållbart. 


Bommersvik-21

Vår matfilosofiSäkerheten på Bommersvik

Varje år genomför vi säkerhetsutbildningar inom brand, utrymning, hjärt- och lungräddning samt så kallad ABC-träning (andning, blödning, chock) med samtliga av Bommersviks medarbetare. Hos oss finns två hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt för våra gäster. Vår krisgrupp utbildas vartannat år i praktiskt krisarbete. Vi kontrollerar även vårt brandskydd varje år, vilket dokumenteras enligt gällande bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor