Utvald av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.
Att Bommersvik Konferens är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificieringssystem. Vi är helt enkelt proffs på att guida dig till bättre möten!

Bommersvik Konferens äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Läs mer på Svenska Möten.

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten

Mötesrådgivare

Mötesbokarens roll på Sveriges mötesanläggningar blir allt mer rådgivande. Därför utbildar Svenska Möten medlemsanläggningarnas medarbetare till certifierade mötesrådgivare. Syftet till utbildningen är att ytterligare stärka vår roll som mötesexperter på marknaden och hos våra kunder genom att gå från ordermottagare till att bli just mötesexperter. Hos oss på Bommersvik har vi 7 utbildade mötesbokare!

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi finns här och vill gärna hjälpa dig med dina frågor. Välj det kontaktsätt som passar dig bäst.