Hållbara möten i naturskön miljö

Hållbarhet

På Bommersvik gör vi vad vi kan för att värna om vår gemensamma miljö. Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående och självklar del i vår verksamhet. 

Som Svanenmärkt verksamhet har vi tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete och klarat Svanens höga krav. För att bli Svanenmärkt måste vi som verksamhet klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan. Bommersvik använder egen grundvattentäkt för den största delen av uppvärmningen och biopanna som komplement. 2023 installerade vi 624 solpaneler som nu producerar nästan 40% av vår elförbrukning.

Som Svanenmärkta arbetar vi aktivt med att minska avfallsmängderna och vattenförbrukningen. För att på det mest hållbara sätt ta hand om matavfallet har vi egen bokashi. Det innebär att matavfallet fermenteras och omvandlas till en extremt näringsrik jordförbättrare, utan att belasta miljön med koldioxidutsläpp då koldioxiden istället binds i jorden. Vi använder det sedan i våra egna odlingar.

Genom att göra stora delar av den tidigare gräsmattan till ängsmark främjar vi den biologiska mångfalden och minskar vattenförbrukningen. Vi har även bikupor och slungar vår egna hononug. 

En Svanenmärkt verksamhet arbetar också med att optimera användningen av kemiska produkter. De produkter som används är i hög grad miljömärkta. Restaurangen använder en hög andel ekologiska livsmedel och kaffet du dricker hos oss är självklart både krav- och fairtrademärkt. Bommersvik handlar utöver detta en stor del råvaror från lokala och småskaliga producenter och anpassar menyerna efter aktuell tillgång och säsong.

Här kan du läsa mer om vår matfilosofi där hållbarhet och omtanke är en självklarhet. 

På Bommersvik är vi alla engagerade och arbetar hela tiden med att utveckla och hitta nya sätt att jobba ännu mer hållbart. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete nedan!

Stolta sponsorer till Natur & Miljöboken

Bommersvik är med och ser till att elever och lärare i skolår 4 till 6 får ett aktuellt, roligt och inspirerande läromedel att arbeta med. Att vi tillsammans gör gemensam sak och samverkar till att ge skolbarn miljöutbildning, tror vi är det bästa sättet att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

624 nya solpaneler

Nu kan Du bidra till ett mer hållbart Bommersvik

Det har alltid funnits en strävan att ligga i framkant när det kommer till utveckling och miljö. Nu fortsätter det arbetet och vi installerar 624 solceller som ska producera cirka 30-40% av hela Bommersviks elförbrukning. Genom den nya solcellsanläggningen tar vi ytterligare ett steg för att ligga i framkant när det gäller energifrågan.
Nu kan Du vara med och bidra till ett mer hållbart Bommersvik att lämna över till kommande generationer. Ta chansen att bidra med en av våra 624 solpaneler och Du kommer att få ett gåvobevis och ditt namn omnämnt och uppsatt både fysiskt och digitalt, om du vill. Du kommer också få en inbjudan till ett besök på Bommersvik. Då kommer hållbarhetsarbetet i allmänhet och solcellsparkens leverans i synnerhet redovisas tillsammans med en föreläsning av någon person på miljö- och klimatområdet.
Läs mer

Svanen listar oss som hållbart resmål

”I Sverige finns över 250 hotell som året runt jobbar för att minska sin miljöpåverkan och göra din upplevelse så bra och hållbar som möjligt. Variationen är stor, från stadshotell och kursgårdar, till slott, herrgårdar och spa-anläggningar. Vi på Miljömärkning Sverige har varit på plats och kontrollerat allt från städkemikalier till källsortering och energiförbrukning. Här kommer våra tips”