Trygga möten

Säkerhet

Varje år genomför vi säkerhetsutbildningar inom brand, utrymning, hjärt- och lungräddning samt så kallad ABC-träning (andning, blödning, chock) med samtliga av Bommersviks medarbetare.

Hos oss finns två hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt för våra gäster. Vår krisgrupp utbildas vartannat år i praktiskt krisarbete. Vi kontrollerar även vårt brandskydd varje år, vilket dokumenteras enligt gällande bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor.

Vi följer aktuell lagstiftning kring GDPR. Här kan du läsa mer om vi behandlar dina personuppgifter.